Tin cậy

Bagan - Myanmar Keyboard

apps-me
50.69MB
Tải về
Tải về 500k - 3M
Phiên bản 11.22 4 ngày trước

Mô tả của Bagan - Myanmar Keyboard

# Typing is Easier Ever - Best Myanmar Keyboard #

Bagan Keyboard is a Myanmar Keyboard from emphasizing and hard-working development on Myanmar Language typing system. It also provides the perfect solution of Android Myanmar Keyboard for those who communicates via instant messages, with an easier, faster, and smarter. It is also nominated by Telenor Myanmar as a Best Myanmar Android App for year 2014, Digital Winners event. (http://www.telenor.com.mm/pressReleasedetail/Bagan-Keyboard-nominated-for-Best-App-in-Asia-by-Telenor/7) Many Myanmar Keyboard users are now using Bagan Keyboard as their default typing app.

It completes you with suggestions. It saves your time with predefined shortcut phrases. It listens every your typing actions and instantly provides you back your preferred phrases. It provides various composing options to be compatible along with various versions of android devices, android OS(2.2 and up), and hardware specifications.

The development team is always taking care of every user feedback and claim, to provide you a better experience of typing instant messages, also to go with flavors at your wish, both Zawgyi and Myanmar Unicode.

Bagan Keyboard is also known as Burmese Keyboard, Zawgyi Keyboard, Unicode Myanmar Keyboard. Bagan Keyboard is compatible with Zawgyi Font, Unicode Font, Myanmar Font, Burmese Font. The user can type Myanmar Unicode or Zawgyi using Bagan Keyboard and there is a setting in the keyboard to change as user preferred.

#

အေကာင္းဆံုး ျမန္မာကီးဘုတ္ (ပုဂံကီးဘုတ္)

ပုဂံကီးဘုတ္သည္ ျမန္မာ Developer မ်ား ေရးသားထားေသာ အေကာင္းဆံုး ျမန္မာကီးဘုတ္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာစာ ရိုက္ရာတြင္ ေဇာ္ဂ်ီ၊ ယူနီကုတ္ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို အဆင္ေျပေျပ ရိုက္ႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ျမန္မာကီးဘုတ္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ ျဖင့္ စာရိုက္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ယူနီကုတ္ေဖာင့္ ျဖင့္ စာရိုက္ရာတြင္လည္းေကာင္း လြယ္ကူလွ်င္ျမန္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာကီးဘုတ္မ်ားတြင္ ထိပ္တန္းျဖစ္ေသာ၊ အသံုးျပဳသူမ်ားျပားစြာရွိေသာ ျမန္မာ ကီးဘုတ္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာစာရုိက္ရာတြင္ အျမန္ဆံုး ႏွင့္ အမွန္ကန္ဆံုး ရိုက္ႏွိပ္ႏိုင္ရန္ ပုဂံကီးဘုတ္ကို အခုပဲ အခမဲ႕ Install ျပဳလုပ္ အသံုးျပဳလုိက္ပါ။
# Typing là dễ dàng hơn bao giờ hết - nhất Myanmar Bàn phím #

Bagan Keyboard là một bàn phím Myanmar từ nhấn mạnh và phát triển làm việc chăm chỉ trên hệ thống đánh máy Myanmar Ngôn ngữ. Nó cũng cung cấp các giải pháp hoàn hảo của Android Myanmar Bàn phím dành cho những người giao tiếp thông qua tin nhắn tức thời, với một dễ dàng hơn, nhanh hơn và thông minh hơn. Nó cũng được đề cử bởi Telenor Myanmar như một nhất Myanmar Android App cho năm 2014, chiến thắng số sự kiện. (Http://www.telenor.com.mm/pressReleasedetail/Bagan-Keyboard-nominated-for-Best-App-in-Asia-by-Telenor/7) Nhiều người dùng Keyboard Myanmar hiện đang sử dụng Bagan Keyboard như gõ mặc định của họ ứng dụng.

Nó hoàn thành bạn với các đề xuất. Nó giúp tiết kiệm thời gian của bạn với các cụm từ phím tắt được định nghĩa trước. Nó lắng nghe mọi hành động đánh máy của bạn và ngay lập tức cung cấp cho bạn trở lại cụm từ ưa thích của bạn. Nó cung cấp các tùy chọn sáng tác khác nhau để tương thích với các phiên bản khác nhau của các thiết bị Android, hệ điều hành Android (2.2 trở lên), và chi tiết kỹ thuật phần cứng.

Đội ngũ phát triển luôn luôn chăm sóc của mỗi người dùng phản hồi và yêu cầu bồi thường để cung cấp cho bạn một kinh nghiệm tốt hơn về cách gõ tin nhắn tức thời, cũng để đi với hương vị ở mong muốn của bạn, cả hai Zawgyi và Myanmar Unicode.

Bagan Bàn phím cũng được biết đến như bàn phím Miến Điện, Zawgyi Bàn phím, Unicode Myanmar Keyboard. Bagan Bàn phím tương thích với Zawgyi Font Unicode Font, Myanmar Font, Miến Điện Font. Người dùng có thể gõ Myanmar Unicode hoặc Zawgyi sử dụng bàn phím Bagan và có một thiết lập trong bàn phím để thay đổi khi người dùng ưa thích.

#

အေ ကာင္း ဆံုး ျ မန္ မာ ကီး ဘုတ္ (ပုဂံ ကီး ဘုတ္)

ပုဂံ ကီး ဘုတ္ သည္ ျ မန္ မာ Developer မ် ား ေရး သား ထား ေသာ အေ ကာင္း ဆံုး ျ မန္ မာ ကီး ဘုတ္ ျ ဖစ္ ပါ သည္. ျ မန္ မာ စာ ရိုက္ ရာ တြင္ ေဇာ ္ဂ ် ီ, ယူ နီ ကုတ္ ႏ ွ စ ္မ ် ိဳး လံုး ကို အ ဆင္ ေ ျ ပေ ျ ပ ရိုက္ႏ ုိင္ ေအာင္ ျ ပဳ လုပ္ ထား ေသာ ျ မန္ မာ ကီး ဘုတ္ ျ ဖစ္ ပါ သည္. ေဇာ ္ဂ ် ီေ ဖာ င့ ္ ျ ဖ င့ ္ စာ ရိုက္ ရာ တြင္ လည္း ေကာင္း, ယူ နီ ကုတ္ ေဖာ င့ ္ ျ ဖ င့ ္ စာ ရိုက္ ရာ တြင္ လည္း ေကာင္း လြယ္ ကူ လွ ် င ္ ျ မန္ ေကာင္း မြန္ ေအာင္ ျ ပဳ လုပ္ ထား ျ ခင္း ေၾ ကာ င့ ္ ျ မန္ မာ ကီး ဘုတ္ မ် ား တြင္ ထိပ္ တန္း ျ ဖစ္ ေသာ, အ သံုး ျ ပဳ သူမ် ား ျ ပား စြာ ရွိေ သာ ျ မန္ မာ ကီး ဘုတ္ တစ္ ခု ျ ဖစ္ ပါ သည္. ျ မန္ မာ စာ ရုိက္ ရာ တြင္ အျ မန္ ဆံုး ႏ ွ င့ ္ အ မွန္ ကန္ ဆံုး ရိုက္ႏ ွိပ္ႏ ိုင္ ရန္ ပုဂံ ကီး ဘုတ္ ကို အခုပဲ အခမဲ 5 Cài đặt ျ ပဳ လုပ္ အ သံုး ျ ပဳ လုိက္ ပါ.

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Bagan - Myanmar Keyboard

4.37
52
5
36
4
3
3
9
2
4
1
0

Đánh giá Bagan - Myanmar Keyboard

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên Bagan - Myanmar Keyboard, hãy là người đầu tiên!

Cờ Bagan - Myanmar Keyboard

Cờ trusted
Hoạt động tốt 1
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng apps me
Cửa hàng apps-me 53.79k 16.46M

Tải về các ứng dụng tương tự trên Bagan - Myanmar Keyboard

Thông tin APK về Bagan - Myanmar Keyboard

Phiên bản APK 11.22
Khả năng tương thích Android 4.1.x+ (Jelly Bean)
Lập trình viên Bagan Innovation Technology
Chính sách riêng tư http://www.wunzinn.com/privacy/


Tải về Bagan - Myanmar Keyboard APK
Tải về